Supply Chain Management & VMI

Krijg inzicht in de complexe Supply Chain van jouw materialen; van producent tot leveringen bij jouw klant.

Jouw voordelen

Supply Chain Management (SCM) & Vendor Managed Inventory (VMI).

thyssenkrupp biedt haar klanten volledig inzicht in de hele toeleverketen.

In de steeds complexer wordende wereld van de metaalverwerkende industrie zijn efficiëntie en kostenbesparing cruciale elementen voor succes. Twee concepten die hierbij een belangrijke rol spelen zijn Vendor Managed Inventory (VMI) en Supply Chain Management (SCM). Deze methoden helpen bedrijven om hun voorraadbeheer te optimaliseren en de toeleveringsketen te stroomlijnen, wat leidt tot aanzienlijke voordelen. Als expert in Supply Chain Management denken we al voor diverse klanten mee in het optimaliseren van de hele toeleverketen.

Inzicht in voorraden, in levertijden af-fabriek, in levertijden bij bewerkingen (intern en extern), inzicht eigen voorraden en in forecasts. Op basis van deze informatie adviseren wij jou om op het juiste moment de juiste hoeveelheid te bestellen. Zo weet je zeker dat je altijd op tijd het juiste materiaal hebt. Zelfs bij een complexe Supply Chain en zélfs met meervoudige externe bewerkingen.

Wat is Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management omvat het beheer van de volledige toeleveringsketen van grondstoffen tot eindproducten. Dit omvat inkoop, productie, distributie en logistiek. Het doel van SCM is om de toeleveringsketen zo efficiënt mogelijk te maken, het risico te beperken en kosten te verlagen.

Voordelen van SCM:

 1. Verhoogde operationele efficiëntie: Door processen te stroomlijnen en knelpunten te identificeren, kunnen bedrijven hun productie en logistiek optimaliseren.

 2. Kostenreductie: Door een beter beheer van de toeleveringsketen kunnen bedrijven kosten besparen op gebied van productie, opslag en transport.

 3. Betere vraagvoorspelling: Met geavanceerde SCM-software kunnen bedrijven nauwkeuriger de vraag voorspellen en hun productie en inkoop daarop afstemmen.

 4. Verbeterde klanttevredenheid: Een efficiëntere toeleveringsketen zorgt voor snellere levertijden en minder fouten, wat resulteert in hogere klanttevredenheid.

Wat is Vendor Managed Inventory (VMI)

Vendor Managed Inventory is een voorraadbeheerstrategie waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het beheer en de aanvulling van de voorraad van de klant. In plaats van dat de klant bestellingen plaatst, monitort de leverancier de voorraadniveaus en bepaalt wanneer en hoeveel producten moeten worden aangevuld. Dit proces wordt vaak ondersteund door geavanceerde IT-systemen die real-time data uitwisselen tussen de leverancier en de klant.

Voordelen van VMI:

 1. Verbeterde beschikbaarheid van voorraad: Door continue monitoring van de voorraadniveaus kunnen leveranciers snel reageren op veranderingen in de vraag, wat leidt tot minder tekorten en overstock.

 2. Kostenbesparing: Doordat de voorraadbeheerprocessen gestroomlijnd worden, verminderen administratieve kosten en kan de totale voorraad verminderd worden, wat leidt tot lagere opslagkosten.

 3. Sterkere samenwerkingsverbanden: VMI bevordert een nauwere samenwerking tussen leveranciers en klanten, wat leidt tot betere communicatie en gezamenlijke probleemoplossing.

 4. Efficiëntieverbeteringen: Door het verminderen van overbodige voorraden en het optimaliseren van de voorraadniveaus kunnen bedrijven efficiënter opereren en sneller reageren op marktveranderingen.

thyssenkrupp biedt haar klanten inzicht in de hele toeleverketen.

thyssenkrupp biedt haar klanten inzicht in de hele toeleverketen.

We geven onze klanten een betrouwbaar voorstel voor een bestelmoment om ervoor te zorgen dat de klant het juiste materiaal, in de juiste hoeveelheid op tijd in huis heeft om te kunnen voorzien in de Sales forecast

Dit doen we door het inzichtelijk maken van de complete Supply Chain van producent tot eindklant, rekening houdend met:

 • levertijden,

 • voorraadstanden,

 • doorlooptijden,

 • transporttijden,

 • productiecapaciteit bij staalfabriek,

 • productiecapaciteit bij klant en de

 • Sales forecast.

Maatwerk oplossingen passend bij wensen van de klant
Van compleet inzicht in de Supply Chain tot zelfs het volledig verzorgen van alle handelingen binnen deze Supply Chain.

Van Basis tot Advanced; passend bij de behoefte van de klant. En altijd op maat passend bij de complexiteit van de Supply Chain van elke klant. We kunnen op basis van alle data in de keten een besteladvies geven, maar we kunnen zelfs alle handelingen uit handen nemen. Van afstemming levertijden, inventariseren voorraden, plaatsen van bestellingen, regelen van transporten; de klant hoeft hier niet meer naar om te kijken.

Basic - Besteladvies

Op basis van alle data in de Supply Chain van onze klanten geven wij advies wanneer welke hoeveelheid te bestellen om op tijd de juiste hoeveelheid te hebben voor de Sales forecast. Tevens geven we inzicht in de status van de producten in de Supply Chain waardoor je altijd controle hebt op de toeleverketen.+ Je krijgt meer inzicht in de Supply Chain. + Mogelijke issues in de toeleverketen worden tijdig geindentificeerd. + Minder administratief werk door alle data in de keten te verzamelen. + Je krijgt een betrouwbaar advies wanneer je zou moeten bestellen

Advanced: Volledig Supply Chain Management

Wij geven niet alleen advies aan de klant wanneer welke hoeveelheid te bestellen, maar we plaatsen zelf ook de bestelllngen voor de klant. We nemen de totale toeleverketen uit handen, zodat de klant zich kan concentreren op de kerntaken. Uiteraard geven we volledig inzicht in de status van de toeleverketen en wat wij doen om materiaalleveranties te garanderen. + Je krijgt meer inzicht in de Supply Chain. + Mogelijke issues in de toeleverketen worden tijdig geindentificeerd. + Minder administratief werk door alle data in de keten te verzamelen. + Je hebt 1 contactpersoon die aanspreekpunt is voor de hele toeleverketen. + De hele administratieve afhandeling van bestellingen, facturatie en leveringen besteed je uit

De voordelen van uitbesteden van het hele Supply Chain Management aan thyssenkrupp

 • Minder risico

 • JIT leveringen zorgen voor minder voorraad en daardoor minder kosten

 • Meer inzicht in de status van het product in de Supply Chain waardoor je tijdig in kunt spelen op veranderingen in de forecast

 • Meer tijd om te concentreren op kerntaken ipv op administratieve afwikkeling in de Supply Chain

 • Veel flexibeler door uitgebreid netwerk en probleemoplossend vermogen

 • Mogelijk inkoopvoordeel door beter bestelmoment

Klantcase: Volledig Supply Chain Management (Advanced)

Voor een klant nemen wij de volledige toeleverketen uit handen. Waarbij de klant voorheen enkel 6 meter lange producten bestelde, leveren we nu voorbewerkte en samengestelde producten. Deze producten ondergaan diverse bewerkingen bij ons. Maar ze ondergaan ook nog twee andere bewerkingen bij externe partijen. De voorbewerkte producten houden wij op voorraad voor de klant. Op basis van de Sales forecast van de klant, de levertijden van de bewerkingen, de levertijden van het basismateriaal af-fabriek, de voorraadstanden en de doorlooptijden intern, bestellen we tijdig nieuw basismateriaal en laten we deze alvast bewerken. De klant heeft aanzienlijk minder administratieve werkzaamheden om tijdig het juiste materiaal in de juiste hoeveelheid te ontvangen. Nu volstaat het doorgeven van een Sales forecast aan één contactpersoon binnen thyssenkrupp om volledig ontzorgt te zijn. Hiermee wordt het risico in de toeleverketen aanzienlijk verlaagd voor de klant.

 

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op voor een orienterend gesprek.

Contact