You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Algemene voorwaarden en Leveringscondities

Leveringscondities

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing op de gedeponeerde Algemene Voorwaarden van thyssenkrupp Materials Nederland bij de kamer van koophandel onder 16017990. Een exemplaar hiervan kan hieronder gedownload worden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen en andersluidende technische normen afgewezen.

Algemene Voorwaarden