You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Magazijn

Supply chain oplossing

De druk om samen te werken in de keten wordt steeds groter. Een goede samenwerking is de enige oplossing om ervoor te zorgen dat we de gemeenschappelijke doelen bereiken. Het samenwerken op gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kostenbesparing is de enige manier om de total cost of ownership (TCO) laag te houden.

 • Levering op locatie/werkplaats/bouwplaats
 • JIT leveringen
 • Beschikbaarheid van klantspecifieke voorraden
 • Flexibele aanlevermogelijkheden
 • KIT verpakkingen
 • Projectmanagement
 • Traceerbaarheid van producten
 • Klantspecifieke management reports
 • Audit management
 • Leveranciersmanagement
 • Regionale en shuttle leveringen
 • Opslag gereed product
 • Samenvoeging van producten en Co-packing
 • Duurzaamheid (CO2 Footprint)
 • Reverse logistiek
 • Uïtgebreide e-business oplossingen, waaronder EDI