Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden verstrekt. De Matomo cookies worden uitsluitend geplaatst met uw actieve toestemming. U kunt de selectie van de op te slaan cookies instellen door de juiste instelling te maken in uw browser software of door gebruik te maken van de cookie pop banner. Indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van Matomo cookies, zullen deze op uw eindapparaat blijven totdat u deze verwijdert of uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van bepaalde of alle cookies te allen tijde en onvoorwaardelijk hier intrekken

Google Tag Manager

thyssenkrupp Materials Nederland BV maakt gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager zorgt voor de activering van andere tags die zelf onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Deze verkrijgt echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft de deactivering voor alle traceer-tags bestaan die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. U vindt de aanwijzing betreffende gegevensbescherming van Google over de Google Tag Manager hier: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Hotjar

thyssenkrupp Materials Nederland gebruikt Hotjar om de behoeften van haar gebruikers beter te begrijpen en de service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice dat helpt de gebruikerservaring op de site beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd de bezoekers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en deze gebruikersfeedback stelt in staat om de site te onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch thyssenkrupp Materials Nederland zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie.

SalesFeed

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van de doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Hubspot

thyssenkrupp Materials Nederland maakt gebruik van HubSpot. Het bedrijf maakt gebruik van HubSpot voor haar inschrijfpagina´s (inclusief formulieren), blogs, whitepaper pagina´s en marketing e-mails. HubSpot traceert diverse gebruikersgegevens, welke wij hieronder specificeren. thyssenkrupp Materials Nederland gebruikt de informatie verstrekt door HubSpot om inzicht te krijgen over het gebruik van haar e-mails/forms en verstrekt deze informatie niet aan derden.

Forms (formulieren)

thyssenkrupp Materials Nederland maakt gebruik van de formulieren-functie binnen landingpages om gegevens te verzamelen die het desbetreffende persoon vrijwillig aan ons verstrekt. Deze gegevens slaat HubSpot op om de persoon in kwestie de desbetreffende dienst te kunnen bieden. Denk hierbij aan het versturen van een nieuwsbrief of het versturen van een opgevraagde whitepaper.

(Marketing) e-mails

thyssenkrupp Materials Nederland maakt gebruik van de e-mail functionaliteit binnen HubSpot voor diverse marketing activiteiten. Wij sturen deze e-mails ondere andere:

 • Na inschrijving voor een whitepaper (met link naar de opgevraagde whitepaper);

 • Na inschrijving voor het bezoeken van één van onze evenementen (ter bevestiging van de inschrijving, ter herinnering van het evenement en/of als er wijzigingen plaatsvinden die van invloed zijn op uw inschrijving voor het evenement);

 • Indien u heeft aangegeven marketing informatie te willen ontvangen van thyssenkrupp Materials Nederland (denk hierbij aan blogupdates, evenement uitnodigingen etc.);

 • Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen van thyssenkrupp Materials Nederland.

In deze e-mails worden diverse gegevens bijgehouden door HubSpot. Indien zich heeft ingeschreven voor een of meerdere bovenstaande items, gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens kunnen inzien. Deze gegevens geven ons onder andere inzicht in:

 • De succesvolle verzendingen;

 • De onsuccesvolle verzendingen (bounce);

 • De mensen die zich hebben uitgeschreven na het lezen van deze e-mail;

 • De mensen die deze mail hebben gerapporteerd als spam;

 • De gemiddelde tijd dat een persoon de e-mail bekijkt;

 • Het klikgedrag;

 • De ‘top engaged contacts’;

 • In welke e-mail client de e-mail wordt geopend.

Google ReCaptcha

thyssenkrupp Materials Nederland BV maakt gebruik van de “Google reCAPTCHA”. Deze functie wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met Google reCAPTCHA zijn wij in staat om te controleren of een invoer op onze internetpagina's (bijvoorbeeld bij gebruik van een contactformulier) door een mens of door een computerprogramma plaatsvindt.

Daarvoor analyseert Google reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de internetpagina op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de bezoeker de internetpagina oproept. Google reCAPTCHA evalueert hiervoor verschillende gegevens (bijv. IP-adres, de verblijfsduur van de bezoeker van de internetpagina, bewegingen van de muis op de internetpagina). De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG. Ons rechtmatige belang is om te herkennen of functies van onze internetpagina (bijvoorbeeld het gebruik van een contactformulier) door een mens of door een machine worden gebruikt en om ons tegen oneigenlijk gebruik of bespioneren door computerprogramma's en spamberichten te beschermen.

De voor de analyse geregistreerde gegevens worden aan Google Inc. doorgegeven (grondslag: EU-US Privacy Shield).

Meer informatie over Google reCAPTCHA alsmede de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google Inc. treft u aan onder de volgende links:

Contactformulieren

thyssenkrupp Materials Nederland BV verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: aanhef, voornaam, naam, e-mail, straat, postcode, plaats, telefoonnummer alsmede de inhoud van uw verzoek. Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw verzoek en kan resulteren uit een contract met u (art. 6 (1) (b) AVG), uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) of vanwege een belangenafweging (art. 6 (1) (f) AVG) van ons rechtmatige belang om u een goede service te bieden (nb: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij worden bij het gebruik van ons contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wij verwerken uw gegevens – indien de verwerking op uw toestemming berust – tot aan de herroeping van uw toestemming, of – indien de verwerking op een belangenafweging berust – tot aan uw bezwaar hiertegen of voor het doel van uw verzoek totdat dit is afgehandeld. Als u geen contactgegevens verstrekt of ons niet voldoende informatie geeft om uw verzoek te kunnen begrijpen en verwerken, kunnen wij het niet in behandeling nemen. De overige gegevens zijn vrijwillig. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Call-Us (gratis terugbellen), adviesgesprek, Call Back-service, adviesgesprek (na Call Back-service)

thyssenkrupp Materials Nederland B.V. verwerkt voor het verzochte productadvies resp. voor de behandeling van uw verzoek de door u op het terugbelformulier vermelde gegevens alsmede de verdere gegevens die u tijdens het telefoongesprek hebt medegedeeld (art. 6 (1) (a) AVG). Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De telefonische service wordt geleverd door [naam callcenter-provider]. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Wij worden bij het gebruik van ons online formulier/contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Terugbellen is zonder opgave van uw telefoonnummer niet mogelijk. Overige gegevens zijn niet vereist, maar bieden ons de mogelijkheid om u tijdens het terugbellen persoonlijk aan te spreken. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Uw rechten bij gegevensbescherming

U hebt tegenover ons het recht op inlichtingen over de betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht op correctie, het recht op wissen, het recht op beperking van de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van gegevens, alsmede in het geval van een verwerking conform art. 6 (1) (e) en (f) AVG het recht op bezwaar tegen de verwerking. Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) (a) AVG of art. 9 (2) (a) AVG, kunt u deze te allen tijde herroepen zonder dat de rechtmatigheid wordt verminderd van de toestemming voor de uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping. U hebt het recht op bezwaar bij een toezichthouder betreffende gegevensbescherming.

Verantwoordelijke en functionaris betreffende gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor verzameling en verwerking van persoonsgegevens is:

thyssenkrupp Materials Nederland BV
Taylorweg 7
5466 AE Veghel

Tel. 0413 - 34 89 00
Fax 0413 - 34 82 15
E-mail: info.mx.nl@thyssenkrupp-materials.com

Onze Functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder:

thyssenkrupp Materials Nederland BV
Taylorweg 7
5466 AE Veghel

E-mail: gdpr.mx.nl@thyssenkrupp-materials.com

Omvang en wijzigingen van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

Deze verklaring betreffende gegevensbescherming geldt uitsluitend voor het gebruik van de internetpagina's die wij aanbieden. Deze geldt niet voor de internetpagina's van andere dienstaanbieders naar welke wij alleen door een link verwijzen. Voor externe verklaringen en richtlijnen die geen verband houden met ons internetoptreden, zijn wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming in voorkomende gevallen aan te passen in overeenstemming met toekomstige wijzigingen ten aanzien van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

De content op de website van thyssenkrupp Materials Nederland BV, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp-groep te gebruiken. De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door thyssenkrupp Materials Nederland BV.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van thyssenkrupp Materials Nederland BV beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Materials Nederland BV niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.

Aansprakelijkheid

De informatie die thyssenkrupp Materials Nederland BV aan u wordt verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website. De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management vanthyssenkrupp Materials Nederland BV. Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden. thyssenkrupp Materials Services GmbH is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. thyssenkrupp Materials Nederland BV behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Links naar derden. De website kan links naar websites van derden bevatten, waaronder naar sociale mediasites. Toegang tot en gebruik van gelinkte websites vallen buiten dit beleid. Deze websites van derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende websites. thyssenkrupp Materials Nederland BV is niet verantwoordelijk voor het informatiebeleid van dergelijke websites van derden.