You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Bijdrage aan een beter milieu door 13.000 zonnepanelen

Milieu

Milieu

Zorg voor onze leefomgeving nu en in de toekomst vormt een belangrijk criterium bij onze activiteiten. Wij hanteren een eigen milieubeleid en een milieuvoorschrift welke geldt voor alle medewerkers. Onze leveranciers zijn geïnformeerd over de milieuverplichtingen bij leveringen resp. het verrichten van diensten bij onze bedrijven. Tevens verwachten wij van onze leveranciers dat zij met ons meedenken in ons streven waar mogelijk milieubeschermende maatregelen door te voeren. Alle locaties beschikken over recent afgegeven milieuvergunningen en met trots mogen we zeggen dat we ISO14001 gecertificeerd zijn.

Wat doen wij onder andere om een betere leefomgeving voor de toekomst te garanderen:

  • Milieumanagementsysteem ISO 14001
  • 13.000 Zonnepanelen op de daken
  • LED verlichting op alle kantoren en magazijnen
  • Groene stroom op alle vestigingen

13.000 Zonnepanelen

Voldoende stroom voor 650 huishoudens

tk-play