Online brutoprijslijsten

Online prijslijsten

Online brutoprijslijsten

Vanaf 1 januari 2020 is onze prijssystematiek verbeterd. We hanteren in plaats van brutoprijzen nu gestaffelde nettoprijzen. Hoe groter het volume, hoe aantrekkelijker de prijs is.

De actuele staffelprijs is op te vragen bij uw vaste contactpersoon of u kunt een offerte aanvragen via onze website.